Completed Projects

The following projects have been successfully completed and accepted by the end of 2020.

  • ASELSAN REHİS:Radar İşaretleri Tespit&Parametre Ölçümü
  • ASELSAN SST (Faz1 ve Faz2): Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı Tespit Algoritması Geliştirme 
  • TÜBİTAK İkili İşbirliği: SISER : Bina Enerji Retrofiti için Paydaş Temelli Akıllı Sistem