TÜBİTAK Uluslararası Proje Kabulü

ODTÜ OGAM araştırıcıları Dr. Alper Koz ve  Yard. Doç. Dr. Fatih Kamışlı ile Fransa Telecom Paristech - CNRS araştırıcıları Dr. Giuseppe Valenzise ve Dr. Frederic Dufaux tarafından önerilen  "Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi (Backward Compatible and Native Encoding of High Dynamic Range Video and Its Perceptual Evaluation) " başlıklı projenin TÜBİTAK ve Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenilmesine karar verilmiştir.