Mikro/Nano Görüntü Analizi

  • Çokboyutlu spektral-mikroskopik veri ve görüntü analizi    
  • Nanoölçekte öznitelik tanıma ve istatistiği 
  • Yayılım fenonemi, Kısmı Diferansiyel Denklem kökenli yaklaşımlar ve şekil metrikleri
  • Bağlam ve önceki korumalı filtreleme ve bölütleme
  • Yapı korumalı görüntü işleme