Proje Kabulleri

Aşağıdaki projeler 2020 yılın sonu itibariyle başarıyla tamamlanmış ve kabulleri gerçekleşmiş durumdadır.

  • ASELSAN REHİS:Radar İşaretleri Tespit&Parametre Ölçümü
  • ASELSAN SST (Faz1 ve Faz2): MİNİ/MİKRO İNSANSIZ HAVA ARACI TESPİT ALGORİTMASI GELİŞTİRME 
  • TÜBİTAK İkili İşbirliği: SISER : Bina Enerji Retrofiti için Paydaş Temelli Akıllı Sistem