MİNİ/MİKRO İNSANSIZ HAVA ARACI TESPİT ALGORİTMASI GELİŞTİRME PROJESİ (FAZ-3)

Proje Adı Müşteri/Destekleyen Kurum Başlangıç Bitiş Süre (Ay)
Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı Tespit Algoritması Geliştirme Projesi (Faz-3) Aselsan SST  31.12.2020 30.12.2021 12

Proje Personeli:

  • Prof. Dr. A. Aydın ALATAN
  • Dr. Kutalmış Gökalp İNCE
  • Aybora KÖKSAL