Micro/Nano Görüntü Analizi
Çokboyutlu spektral-mikroskopik veri ve görüntü analizi
Nanoölçekte öznitelik tanıma ve istatistiği
Diffusion phenomena PDE methods, shape metrics
Yayılım fenonemi, Kısmı Diferansiyel Denklem kökenli yaklaşımlar ve şekil metrikleri
Bağlam ve önceki korumalı filtreleme ve bölütleme
Yapı korumalı görüntü işleme