Yeryüzü Görüntüleme

  • Hava ve uydu resimlerinden yer uzamsal nesne tespit ve tanıma 
  • Yer fiziksel görüntüleme
  • Su Döngüsü bileşenlerinin uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi
  • Yağışın uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi
  • Taşkın alanlarının uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenmesi
  • Su Kalite ve Miktar İzlemesi