Yeryüzü Görüntüleme
Hava ve uydu resimlerinden yer uzamsal nesne tespit ve tanıma
Yer fiziksel görüntüleme
Su döngüsü bileşenlerinin uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi
Yağışın uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi
Taşkın alanlarının uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenmesi
Su Kalite ve Miktar İzlemesi