Hakkımızda

Görüntü analizi, farklı algılayıcılardan alınmış ve bir ön işleme aşamasından geçmiş görsel verinin içinde yer alan ve ihtiyaç duyulan anlamsal bilgiyi otomatik/yarı otomatik olarak tespit etmek için yapılan işlemlerin bütünüdür. Görüntü analizi bilimsel literatürde büyük oranda bilgisayarlı görü ve örüntü tanıma başlıkları ile ilişkilendirilmekle birlikte, bunların dışında görsel veritabanlarını sorgulama, uzaktan algılama ve görsel takip gibi görsel verilerden anlam ve bilgi çıkarmaya çalışan farklı konularla da ilişkilendirilip genişletilebilir.

Dünyada görsel verinin çığ gibi büyüyor olması, bu bilginin bilgisayarlar tarafından otomatik olarak incelenip değerlendirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Gerek askeri ve sivil uygulamalarda görüntü algılayıcılarının sistemler içinde yaygınlaşması, gerekse tüketici için görsel veri oluşturan ürünlerin kullanımlarının artması ile internet ortamında paylaşılan görsel verinin çoğalması, görsel analiz ihtiyacını belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır.

20 Mayis 2014 tarihinde ODTÜ Senatosu'nda kuruluşunun onaylanmasının ardından 14 Ağustos 2014 tarihinde yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (OGAM) temel amacı, üniversite içinde farklı bölümlerde oluşmuş görsel analiz konusundaki uzmanlığı, ülkemiz için faydalı, verimli ve kalıcı bir hale getirmektir. Bu doğrultuda, birbirinden farklı alanlar ve uygulamalar için görsel analizi ortak bir payda halinde değerlendirip, görüntü analizi konusunda çalışan uzmanlaşmış tam zamanlı araştırıcı personel desteği altında üniversitenin farklı birimlerindeki ilişkili konularda ulusal ve uluslararası bazda proje önerileri hazırlamak, kabul edilen projelere görüntü analizi konusunda deneyimli araştırıcı desteği sağlamak ve tamamlanan projelerde kazanılan birikimi ileriye aktarmak hedeflenmektedir.