Yönetim Kurulu

Prof.Dr. A. Aydın Alatan (Merkez Müdürü)
Müh.Fak. Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü
Prof.Dr. Adnan Yazıcı    Müh.Fak. Bilgisayar Müh. Bölümü
Prof.Dr. Yasemin Yardımcı Çetin Enformatik Enst. Bilişim Sistemleri Bölümü
Prof.Dr. Gözde Bozdağı Akar   Müh.Fak. Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü
Prof.Dr. H. Şebnem Düzgün Müh.Fak. Maden Müh. Bölümü
Doç.Dr. Uğur Murat Leloğlu Fen Bilimleri Enst. Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Tek. bölümü
Y.Doç.Dr. Alpan Bek  Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü