OGAM Araştırmacılarından Video Aktivite Tanıma Konusunda En Başarılı Algoritma

ODTÜ OGAM araştırmacıları, Esat Kalfaoğlu, Sinan Kalkan ve Aydın Alatan tarafından geliştirilen yeni video aktivite tanıma algoritması , paperwithcode.com’ da bulunan ilgili tüm algoritmalar arasında en iyi performansa sahip algoritma oldu ( iki farklı veri seti için 33 & 44 algoritmaları).